Noi modificari in Legea Cadastrului

Noi modificari in Legea Cadastrului

Pentru ca Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară să își gestioneze optim și eficient resursele în materie de cheltuieli și investiții, inclusiv cheltuielile de personal, se impune restabilirea independenței sale financiare și operaționale. Așa susțin inițiatorii unui proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996.

Proiectul (atasat acestei stiri) este în dezbatere publică până pe 30 noiembrie.

ANCPI gestionează sistemul integrat de cadastru și carte funciară și implementează Programul Național de Cadastru și Carte Funciară, finanțat din fonduri europene.

Reglementări referitoare la finanțare, propuse prin noul proiect de act normativ cuprind următoarele:

* prevederi referitoare la finanțare integrală, din venituri proprii ale ANCPI și, pe cale de consecință, eliminarea normelor referitoare la acordarea subvenției de la bugetul de stat, pentru finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Agenției Naționale;

* reglementarea expresă a utilizării veniturilor proprii ale Agenției Naționale inclusiv pentru finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale acesteia, pe lângă finanțarea activităților cuprinse în Programul Național;

* detalierea modalității de repartizare către instituțiile subordonate a sumelor aferente veniturilor proprii ;

* reportarea în anul următor a sumelor provenite din veniturile proprii rămase neutilizate la sfârșitul anului.

Până în anul 2009, Agenția Națională era instituție publică organizată, finanțată integral din venituri proprii. În anul 2009, Guvernul României a decis trecerea mai multor agenții la bugetul de stat și, astfel, în contextul măsurilor instituite de Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, Agenția Națională a fost reorganizată prin reducerea de posturi și schimbarea modalității de finanțare, din venituri proprii la sistemul de finanțare integral de la bugetul de stat.

*

Propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvoltarii Regionale, str. Apolodor nr. 17, Latura Nord – Directia Generala Juridica,  Relatia cu Parlamentul si Afaceri Europene sau la nr. de fax. 0372111574 (reprezentanții Ministerului nu au comunicat și o adresă de email).

 

 

 


Sursa articol

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *