Proiecte de 1,8 miliarde euro, in pericol sa piarda finantarea

Proiecte de 1,8 miliarde euro, in pericol sa piarda finantarea

Un număr de 33 de contracte de achiziție publică aferente măsurilor ex-ISPA (8 contracte în sectorul rutier și 25 contracte în sectorul feroviar), cu o valoare totală de aproape 1,8 milirde euro (peste 8 miliarde de lei)  nu au fost finalizate în termen, fiind în pericol să piardă finanțarea.

Aceste proiecte sunt gestionate de unitățile ce funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, respectiv Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A și Compania Naţională de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A.

Perioada de eligibilitate a cheltuielilor pentru proiectele ex-ISPA în domeniul transporturilor a expirat la data de 31.12.2012 iar prin  Ordonanța de urgență nr. 61/2014 a fost prelungită  perioada de implementare până la data de 31.12.2017.  Autorităţilor române le-a revenit în continuare obligaţia îndeplinirii angajamentelor asumate în cadrul Memorandumurilor de finanţare, privind asigurarea funcţionalităţii şi sustenabilităţii investiţiilor, sub sancțiunea declarării ca neeligibile a tuturor cheltuielilor din cadrul proiectelor finanțate care nu au fost implementate.

Pentru a evita riscul dezangajării cheltuielilor pentru proiectele ex- ISPA nefinalizate, Guvernul pregătește o Ordonanță de Urgență pentru prorogarea termenului până la data de 31 decembrie 2019.

Inițiatorii proiectului legislativ susțin că această prorogare se impune deoarece implementarea proiectelor nu a fost finalizată din cauza numeroaselor probleme de natură contractuală apărute între beneficiari și constructori care au condus la litigii, cu o valoare totală de circa 2,19 miliarde de lei, aflate pe rolul instanțelor civile cât și la nivelul Comisiilor de Adjudecare a Disputelor (CAD) sau curților de arbitraj.

Caracterul de urgenţă al ordonanței rezultă din faptul că neadoptarea măsurilor necesare pentru finanţarea măsurilor ex-ISPA si implicit neatingerea obiectivelor masurilor ex-ISPA conduce la dezangajarea sumelor deja rambursate României și astfel la grevarea semnificativă a Bugetului de stat.

 


Sursa articol

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *