Ce au constatat inspectorii ISC

Ce au constatat inspectorii ISC

În activitatea de control derulată pe perioada trimestrului III, inspectorii de la Inspectoratul de Stat în Construcții au constatat mai multe nereguli.

Prezentăm în continuare cazurile deosebite întâlnite în activitatea de control în execuție a lucrărilor de construcții de către inspectorii INS.

 

 1. Construire spațiu comercial și împrejmuire, situat în jud. Arad

Ca urmare a controlul curent, în urma verificării lucrărilor executate pe tronsonul aferent, s-a contatat că executantul nu a respectat prevederile documentației tehnice vizată spre neschimbare aferente AC și a nu asigurat nivelul de calitate corespunzător cerințelor printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, fără responsabili tehnici cu execuția autorizați.

De asemenea, dirigintele de șantier nu a îndeplinit obligațiile stabilite prin regulamente și proceduri elaborate pentru aplicarea Legii 10/1995.

S-a dispus oprirea lucrărilor până la intrarea în legalitate după realizarea măsurilor de punere în siguranță a construcției, în baza unei documentații tehnice elaborate de un proiectant de specialitate.

Întrucât au fost constatate abateri de la prevederile art. 25 lit. c) și g) din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, executantul și dirigintele de șantier au fost sancționați contravențional.

 1. Modificări interioare și exterioare extindere cabinet medical și împrejmuire, situat în jud. Timiș

Controlul curent s-a efectuat ca urmare a unei sesizări și s-a constatat că investitorul a realizat acoperișul în regie proprie fără a respecta proiectul, neasigurând verificarea execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii prin diriginţi de specialitate sau operatori economici de consultanţă specializaţi, pe tot parcursul execuției lucrărilor.

S-a dispus elaborarea documentației tehnice și prezentarea acesteia autorității publice locale competente în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 50/1991.

 1. Compartimentare bazin olimpic, realizare pavaj, terasă acoperită, jud. Caraș-Severin

Controlul curent s-a efectuat ca urmare a unei sesizări și s-a contatat că au fost executate lucrări fără a avea autorizație de construire.

S-a dispus oprirea lucrărilor de construcții cu luarea măsurilor de punere în siguranță în vederea prevenirii unor accidente tehnice și de înștiințare a autorității publice locale competente în vederea aplicării prevederilor Legii 50/1991.

 1. Înlocuire firme luminoase Carrefour, jud.Timiș

În urma verificării lucrărilor executate, s-a constatat că au fost executate lucrări fără a avea autorizație de construire. S-a dispus refacerea documentației tehnice și obținerea unui nou certificat de urbanism în conformitate cu starea actuală de pe amplasament și de înștiințare a autorității publice locale competente în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 50/1991.

Fiind constatate abateri de la prevederile art. 22 lit. b) din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, investitorul a fost sancționat contravențional.

 1. Pod cu o bandă de circulație peste râul Săruța, în jud.Bistrița-Năsăud

Controlul a fost efectuat ca urmare a convocării factorilor în vederea autorizării continuării lucrărilor ajunse în faza determinantă. În urma verificărilor făcute în teren s-a constatat că executantul a utilizat unele produse necertificate sau pentru care nu există agremente tehnice la lucrări la care trebuie să se asigure nivelul de calitate corespunzător cerințelor fundamentale.

S-a dispus oprirea lucrărilor la cele două arce metalice casetate – produse de construcții cu rol structural – până la expertizarea lucrărilor executate și reluarea lucrărilor numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului, având la bază concluziile formulate de expertul tehnic.

Întrucât au fost constatate abateri de la prevederile art. 25 lit. f) din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, executantul a fost sancționat contravențional.

 1. Modernizare DJ 162, în jud. Bistriţa-Năsăud

În urma verificării lucrărilor executate pe tronsonul aferent, s-a constatat că executantul a utilizat unele produse necertificate sau pentru care nu există agrement tehnic și că nu a convocat factorii care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuției.

S-a dispus expertizarea lucrărilor executate pe tronsonul 1, iar convocarea la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuției pentru etapa 2, se va face numai după asigurarea condițiilor necesare efectuării acesteia, conform programului de control avizat.

Executantul a fost sancționat contravențional întrucât au fost constatate abateri de la prevederile art. 25 lit. d) din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții,  republicată.

 1. Ansamblu comercial în regim de înălțime P+E, amenajari exterioare, bazine apă, semnale publicitare, jud. Bistriţa-Năsăud

Controlul a fost efectuat ca urmare a convocării factorilor în vederea autorizării continuării lucrărilor ajunse în faza determinantă. În urma verificărilor făcute în teren s-a constatat că produsul “plase sudate cu utilizări multiple Φ6mm” utilizat la armarea inferioară nu îndeplinește cerințele specifice pentru armături utilizate în elemente și structure din beton armat.

S-a dispus înlocuirea plasei sudate cu un alt produs care să corespundă cu prevederile proiectului tehnic și care să aibă atestată conformitatea produsului, declarația de conformitate, agrementul tehnic însoțit de avizul tehnic și certificatul de inspecție.

Fiind constatate abateri de la prevederile art. 25 lit. f) din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, executantul a fost sancționat contravențional.

 1. Înființare și dotare centru de îngrijire copii, situat în jud. Sălaj

Controlul a fost efectuat ca urmare a convocării factorilor în vederea autorizării continuării lucrărilor ajunse în faze determinante. În urma verificărilor făcute în teren s-a constatat că lucrările de montare a armăturilor în elevații nu erau finalizate, neasigurându-se astfel condiţiile necesare efectuării verificării lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuţiei, în scopul autorizării continuării lucrărilor.

Deasemenea, au fost încălcate prevederile referitoare la convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuţiei şi asigurarea condiţiilor necesare efectuării acestora.

Fiind constatate abateri de la prevederile art. 25 lit. d) din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, executantul a fost sancționat contravențional.

 1. Amenajare acces carosabil pentru intervenții în caz de urgență în incinta Liceului Pedagogic și a Liceului Ortodox, jud. Sălaj.

Controlul a fost efectuat ca urmare a convocării factorilor în vederea autorizării continuării lucrărilor ajunse în faze determinante. În urma verificărilor făcute în teren s-a constatat că patul drumului nu este compactat corespunzător din cauza umidității excesive și nu este asigurată planeitatea în profil transversal, nefiind asigurate condițiile de verificare a lucrărilor ajunse în fază determinantă.

S-a dispus ca înaintea așternerii stratului de balast să se asigure planeitatea în profil transversal și asigurarea gradului de compactare la patul drumului în confromitate cu documentația tehnică și caietul de sarcini.

Fiind constatate abateri de la prevederile art. 25 lit. g) din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, executantul a fost sancționat contravențional.

 1. Canalizarea și evacuarea apelor uzate menajere și stație de epurare, în jud. Maramureș

Controlul a fost efectuat ca urmare a convocării factorilor în vederea autorizării continuării lucrărilor ajunse în faze determinante. În urma deplasării în teren s-a constatat că nu au fost asigurate condițiile de verificare – probă la etanșeitate a tronsonului SP6-CV71, ci s-a prezentat spre verificare tronsonul CV119-CV125. Nu a fost prezent proiectantul de specialitate.

Măsura dispusă: oprirea executării lucrărilor până la refacerea probelor de etanșeitate pe tronsoanele mai sus amintite în prezența tuturor factorilor.

Executantul a fost sancționat contravențional pentru abateri de la prevederile art.25 lit. d) din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, republicată.

 1. Extinderea rețelei de apă într-o localitate din jud. Botoșani

Ca urmare a verificărilor efectuate s-a constatat că pe unele tronsoane de alimentare cu apă lucrările de compactare se execută cu nerespectarea prevederilor proiectului.

Executantul lucrărilor a încălcat astfel obligația prevăzută la art. 25 lit. g) din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, republicată.

Măsura dispusă: refacerea lucrărilor executate defectuos (refacerea umpluturilor și executarea compactării până la atingerea gradului de compactare impus, cu un material conform dispozițiilor din caietele de sarcini).

Pentru încălcarea obligației prevăzute la art. 25 lit. g) din Legea nr.10/1995, executantul a fost sancționat contravențional.

 1. Creșterea gradului de siguranță a acumulării Tungujei, pe râul Sacovăț, jud. Iași

Ca urmare a verificărilor efectuate la lucrările de extindere a cantonului de exploatare, faza determinantă “Verificare armături din elevații inclusiv a mustăților pentru stâlpi” s-au constatat abateri de la prevederile proiectului și ale reglementării tehnice NE 012/2-2010 constând în: abateri dimensionale și de planeitate ale cofrajelor; contaminarea cu pamânt vegetal și apă din precipitații a zonei ce urma a fi betonată; forma armăturilor din stâlpișori este diferită de cea prevăzută în proiect.

Executantul lucrărilor a încălcat astfel prevederile art. art. 25 lit. d) și g) din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, republicată.

Măsura dispusă: refacerea lucrărilor executate cu nerespectarea proiectului și ale reglementării tehnice NE 012/2-2010.

Pentru nerespectarea obligațiilor care-i reveneau în conformitate cu prevederile art. 25 lit. d) din Legea nr. 10/1995, republicată, executantul a fost sancționat contravențional.

 1. Construire hală, service auto, birouri, împrejmuire, situat în Municipiul Brașov

Cu ocazia controlului calității lucrărilor ajunse în faza de execuție determinantă, s-a constatat că procesul-verbal de verificare a calității lucrărilor ce devin ascunse în etapa armare fundații, nu este semnat de responsabilul tehnic cu execuția, suprafața betonului turnat în egalizarea blocului de fundare prezintă urme de pământ, documentația tehnică anexă la autorizația de construire nu cuprinde certificatul de urbanism, nerealizându-se astfel nivelul de calitate corespunzător cerințelor fundamentale.

În urma constatărilor efectuate, s-a dispus măsura soluționării neconformităților, conform obligațiilor prevăzute la art. 22 lit. e) și art. 25 lit. e) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, după care, executantul va reconvoca faza determinantă armare fundații, pentru obținerea acordului de continuare a lucrărilor.

Pentru nerespectarea obligațiilor care-i reveneau în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, executantul a fost sancționat cu amendă contravențională, îndeplinirea măsurii fiind adusă la cunoștință IJC Brașov prin adresa nr. 38402/06.09.2017.

 1. Construire clădire P+E birouri și vestiare, situat în Municipiul Brașov

S-a constatat că executantul a început execuția lucrărilor la o construcție neautorizată în condițiile legii, pe baza planșelor din proiectul neverificat de specialist verificator de proiecte atestat conform prevederilor legale, nerespectând astfel prevederile art. 25 lit. b) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată.

Prin procesul-verbal întocmit, s-a dispus oprirea lucrărilor, acestea putând fi reluate numai după intrarea în legalitate, cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale normelor de aplicare a acesteia, precum și ale Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată.

Pentru nerespectarea obligațiilor care-i reveneau în conformitate cu prevederile art. 25 lit. b) din Legea nr. 10/1995, republicată, executantul a fost sancționat contravențional în conformitate cu art. 36 alin. I lit. b) din aceeași lege, măsura fiind în curs de îndeplinire.

 1. Construire locuință P+M, anexă și împrejmuire, situat în Municipiul Brașov

S-a constatat că executantul, a realizat lucrări de montare structură de rezistență metalică, montare structură metalică pentru fixare planșeu de lemn peste parter, a realizat șarpanta din lemn fără a asigura un nivel de calitate corespunzător cerințelor printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat cu responsabil tehnic cu execuția autorizat și nu a prezentat planul calității pentru lucrările realizate.

În urma constatărilor privind nerespectarea prevederilor art. 25 lit. c) coroborat cu art. 14 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, prin procesulverbal întocmit, s-a dispus măsura opririi lucrărilor până când executantul va face dovada asigurării nivelului de calitate corespunzător cerințelor printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat cu responsabil tehnic cu execuția autorizat.

Pentru nerespectarea obligațiilor care-i reveneau în conformitate cu prevederile legale, executantul a fost sancționat contravențional în conformitate cu prevederile art. 36 alin. II lit. b) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată.

 1. Construire hală depozitare în județul Vrancea

S-a constatat că executantul lucrărilor construcţii a executat lucrările fără proiect tehnic verificat de verificator de proiecte atestat, contrar prevederilor art. 25 lit. b) din Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată.

Nu s-au prezentat documentele întocmite în etapa de execuţie a lucrărilor şi documentele privind certificarea şi declararea în condiţiile legii a performanţei, respectiv a conformităţii produselor pentru construcţii, nu s-au prezentat dispoziţiile de numire a persoanelor responsabile pentru exercitarea controlului de calitate a lucrărilor.

Executantul nu a asigurat nivelul de calitate corespunzător cerinţelor fundamentale, prin personal propriu şi responsabili tehnici cu execuţia autorizaţi, precum şi printr-un sistem propriu conceput şi realizat.

 1. Construire Biserică în județul Vrancea

S-a constatat ca pe amplasament există o construcție cu funcțiune temporară de biserică și o clopotniță, amplasate în partea de vest a terenului, precum și un cimitir amplasat în partea de sud a terenului, pentru care beneficiarul nu a prezentat documente referitoare la autorizarea lor.

Ca urmare a masurătorilor efectuate la fața locului, s-a constatat ca săpatura realizată, respectiv poziția viitoarei biserici nu corespunde planului de situație din documentația tehnică, fiind translatată cu aprox. 3 metri spre est, drept pentru care lucrările au fost oprite.

Modificarea amplasamentului s-a produs din cauză că proiectantul lucrarii, nu a trecut pe planul de situatie toate clădirile/obiectivele existente pe amplasament.

Executantul a fost nevoit să modifice amplasamentul bisericii, față de planul de situație vizat spre neschimbare, având în vedere că treptele de acces în biserică se suprapuneau peste una dintre clădirile deja existente. De asemenea prin memoriul întocmit de proiectant, alimentarea cu apă era propusă din sursă proprie, puț forat, care, având în vedere existența în imediata apropiere a cimitirului, ar fi pus în pericol sănătatea populației.

 1. Sistem de alimentare cu apă și canalizare într-o localitate din jud. Ialomița

S-a contatat că executantul nu a îndeplinit măsurile dispuse – prin proces verbal de control – de către I.J.C. Ialomița în termenul stabilit, și anume: nu a solicitat proiectantului să verifice dacă au fost respectate prevederile proiectului tehnic și specificațiile tehnice la execuția lucrărilor de construcții care au depășit stadiul fizic de verificare în fază determinantă.

Acest fapt reprezintă abatere de la prevederile art. 25 lit. j) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată și poate conduce la realizarea de construcții cu un nivel de calitate sub cerințele corespunzătoare.

S-a dispus proiectantului de specialitate să verifice dacă au fost respectate prevederile proiectului tehnic și specificațiile tehnice aplicabile, la execuția lucrărilor de construcții care au depășit stadiul fizic de verificare în fază determinantă și să stabilească modul de tratare a eventualelor neconformități apărute în execuție.

Potrivit art. 36, alin. III, lit. h) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, reprezentantul executantului a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 3.000 lei. Măsurile au fost îndeplinite.

 1. Extindere cimitir Mihai Bravu-Alei în jud. Prahova

Executantul nu a asigurat condițiile pentru efectuarea controlului la faza determinantă “Verificare strat de bază înainte de așternere strat binder“ nefiind efectuate încercările pentru determinarea gradului de compactare a stratului de balast, ceea ce înseamnă neîndeplinirea obligațiilor ce revin executanților și reprezintă abatere de la prevederile art. 25 lit. b) din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, republicată.

S-a dispus efectuarea încercărilor pentru determinarea gradului de compactare a stratului de ballast și reconvocarea pentru efectuarea controlului la faza determinantă. Executantul a fost sancționat contravențional, potrivit prevederilor art. 36 alin. III lit. d) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată. Măsurile au fost îndeplinite iar plata amenzii a fost efectuată.

 1. Documentațiile tehnice de Acord pentru obiectivele: Schimbare destinație din hală producție în hală producție aparate electronice; Recompartimentare interioară apartament; Recompartimentare spațiu comercial; Recompartimentare interioară și închidere balcon; Consolidare construcție, jud. Prahova.

Expertizele tehnice, ca parte a documentațiilor tehnice pentru emiterea acordului pentru efectuarea de intervenții la construcțiile existente, au fost elaborate cu nerespectarea reglementărilor tehnice specifice din Normativul P100-3/2008.

S-au constatat abateri față de art. 10 alin. (2) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, și anume îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor ce revin experților tehnici atestați MDRAPFE, fapt care poate conduce la neasigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor.

S-a dispus respingerea solicitării de emitere a acordului I.S.C., cu precizarea completărilor necesare documentației depuse, în vederea conformării cu reglementările în vigoare.

Expertul tehnic a fost sancționat contravențional potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu amendă în valoare de 10.000 lei. Măsurile au fost îndeplinite iar plata amenzii a fost efectuată.

 1. Modernizare străzi în jud. Prahova

În timpul controlului generat de mai multe petiții, s-a constatat că nu au fost convocați factorii cu atribuții legale pentru verificarea execuției lucrărilor ajunse în faza determinantă, acest fapt fiind abatere față de art. 25 lit. d) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții republicată, însemnând neasigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabiledin cadrul proiectului tehnic.

În conformitate cu prevederile art. 23 lit. h) și ale art. 25 lit. e) și k) din Legea nr. 10/1995 au fost dispuse măsuri atât proiectantului (emiterea unei dispoziții de șantier cu modul de soluționare, însușită de de către verificatorul de proiecte) cât și executantului (soluționarea eventualelor deficiențe, numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectant).

Executantul a fost sancționat contravențional, potrivit prevederilor art. 36 alin. III din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată.

Detalierea neconformităților constatate la nivelul Inspectoratului Regional în Construcții București – Ilfov:

– Neconformități privind nerespectarea proiectului de execuție: la imobile de locuințe situate în sectoarele 1, 2, 4 și 5;

– Neconformități privind lipsa documentelor sau întocmirea lor defectuoasă referitor la calitatea lucrărilor și a materialelor puse în operă pentru toate lucrările executate: la imobile situate în sectoarele sector 4;

– Neconformități privind realizarea de construcții fără proiecte sau pe bază de proiecte neverificate de către specialiști atestați;

– Neconformități privind neconvocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante, la lucrările de reabilitare termică: la imobile de locuințe situate în sectoarele 2, 3, 4 și 6;

– Neconformități privind neasigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor printr-un sistem propriu de calitate, neprezentarea documentelor de calitate întocmite pe parcursul desfășurării lucrărilor de construire care să confirme calitatea acestora, la imobilele situate în la imobile de locuințe situate în sectoarele 2, 4, 5 și 6;

– Neconformități privind neasigurarea verificării execuției corecte a lucrărilor de construcții prin diriginți de specialitate sau operatori economici de consultanță specializați;

– Neconformități privind executarea de lucrări de construire fără autorizație de construire în sectoarele 1, 2 și 3

– Neconformități privind nerespectarea autorizației de construire la execuția unor lucrări din sectorul 4;

– Neconformități privind deficiențe de execuție la imobile situate în sectorul 4;

– Neconformități privind deficiențe în proiectul de execuție sau proiect incomplet la imobilele situate în sectorul 4;

– Neconformități cu privire la neîndeplinirea, la termenul stabilit, a măsurilor dispuse prin actele de control la lucrări situate în sectorul 5;

– Neconformități privind competența de semnare a documentației tehnice pentru lucrări situate în jud. Ilfov.

 


Sursa articol

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *