Riscam sa pierdem finantarea pentru investitiile in sectorul deseurilor din POIM

Riscam sa pierdem finantarea pentru investitiile in sectorul deseurilor din POIM

România riscă să piardă finanţarea pentru investițiile în sectorul deșeurilor din Programul Operational Infrastructura Mare.

”Există riscul real de suspendare de către Comisia Europeană a plaților intermediare pentru domeniul gestionării deșeurilor și chiar pierderea finanțării din Fonduri Europene Structurale și de Investiții pentru acest sector”, afirmă guvernanții în susținerea aprobării unei Hotărâri de Guvern care instituie derogarea de la aplicabilitatea prevederilor art 31 alin. (1) din HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe.

Autorităţile române nu şi-au putut îndeplini obligaţia de a revizui şi actualiza Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor şi Programul Naţional de Prevenire a Generării a Deşeurilor, obligaţie care ar fi trebuit să fie realizată cel târziu în anul 2013. Ca urmare, Comisia Europeană a iniţiat în luna septembrie 2015 procedura prealabilă de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor şi a trimis României un aviz motivat în luna mai 2016, solicitându-le autorităţilor să adopte rapid aceste instrumente de bază prevăzute de Directiva menţionată.

Având în vedere că România nu a dat curs solicitărilor Comisiei, în data de 27 aprilie 2017 aceasta a decis să sesizeze Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, pentru aplicarea necorespunzătoare a prevederilor directivei 2008/98/CE privind deşeurile, respectiv pentru neadoptarea sau nerevizuirea Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor, precum şi neadoptarea Programului Naţional de Prevenire a Generării Deşeurilor.

Una dintre modalităţile de consolidare a performanţelor politicii de coeziune, politicii agricole comune şi politicii maritime integrate din perioada 2014-2020 este aplicarea condiţionalităţilor ex-ante sectoarelor care utilizeză fondurile europene. Condiţionalităţile ex-ante trebuiau îndeplinite până la data de 31 decembrie 2016, după această dată Comisia Europeană putând decide suspendarea plăţilor intermediare pentru acele priorităţi pentru care condiţionalităţile nu au fost realizate.

Potrivit atribuţiilor, Ministerul Mediului este responsabil de îndeplinirea condiţionalităţii tematice ex-ante  6.2 – promovarea unor investiţii durabile din punct de vedere economic şi al mediului în sectorul deşeurilor.

La data de 20 februarie 2017, Comisia Europeană a transmis o scrisoare României (Ares 923338) prin care a avertizat asupra faptului că există un risc major de neîndeplinirie a condiţionalităţii, termenul limită fiind deja depăşit (31 decembrie 2016).

Comisia a atras atenţia că neîndeplinirea acestei condiţionalităţi poate antrena suspendarea plăţilor intermediare pentru programele şi priorităţile în cauză (respectiv investițiile în sectorul deșeurilor din Programul Operational Infrastructura Mare) şi a invitat autorităţile române să ia măsurile necesare, în regim de urgenţă, pentru asigurarea îndeplinirii acestei condiţionalităţi.

În urma acestei scrisori în perioada februarie-octombrie 2017, autorităţile române şi Comisia europeană au avut reuniuni în care au stabilit că cele mai importante lucruri de făcut sunt implementarea la nivel local a unui sistem viabil de gestiune a deşeurilor şi adoptarea legislaţiei privind instrumentele economice.

Solutia –  derogare de la Lege

Una dintre măsurile luate de Guvern este aprobarea derogării de la aplicabilitatea prevederilor art 31 alin. (1) din HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe.

Astfel, titularul Planului Naţional de Gestionare a deşeurilor şi a Programului Naţional de Prevenire a Generării Deşeurilor nu mai are obligaţia de a anunţa atât în mass-media cât şi pe propria pagină de Internet organizarea unei şedinţe de dezbatere publică, inclusiv a raportului de mediu, cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de data realizării acestei dezbateri.

Termenul de 10 zile respectă prevederile europene privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului. Acesta reprezintă un interval de timp adecvat în care publicul să îşi exprime opiniile asupra proiectului de plan sau program, precum şi asupra raportului de mediu, înainte de transmiterea acestora executivului pentru aprobare.

Guvernanții motivează această derogare prin necesitatea de a îndeplini condiţionalităţi ex-ante şi ridicarea procedurii de infringement referitoare la planuri şi programe Cauza 2015/2153, acţiune în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor declanşată împotriva României de Comisia Europeană.

Până acum titularul planului sau programului avea obligaţia de a anunţa în mass-media de două ori, la interval de 3 zile calendaristice, şi pe propria pagină de Internet organizarea unei şedinţe de dezbatere publică a proiectului de plan sau de program propus, inclusiv a raportului de mediu, cu cel puţin 45 de zile calendaristice înainte de data realizării acestei dezbateri, respectiv 60 de zile calendaristice, în cazul în care implementarea planului sau programului poate avea efecte semnificative transfrontieră.

 

 


Sursa articol

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *