Parlamentul vrea sa degreveze judetul Suceava de la plata unui credit pentru investitii

Parlamentul vrea sa degreveze judetul Suceava de la plata unui credit pentru investitii

Parlamentarii propun preluarea la datoria publică a sumei de 17 mil euro. Această sumă face parte din împrumutul extern contractat de Consiliul Judeţean Suceava în asociere cu un număr de 60 de unităţi administrativ-teritoriale, de la Deutsche Bank AG Londra, pentru finanţarea Programului “Utilităţi şi mediu la standarde europene în judeţul Suceava”. Parlamentarii afirmă că proiectul legislative poate fi transformat în lege fără a afecta suplimentar deficitul bugetar.

Împrumutul contractat de Consiliul Judeţean Suceava în asociere cu un număr de 60 unităţi administrativ-teritoriale este un credit extern garantat de statul român, prin Ministerul Finanţelor Publice.

Drept urmare este deja luat în calcul la stabilirea deficitului bugetului de stat.

Rămânerea în continuare a obligaţiei de rambursare a creditului şi a dobânzilor aferente în sarcina unităţilor administrative-teritoriale împrumutate pune în pericol accesarea de către acestea a altor proiecte pentru comunitatea locală, obligându-le practic la subdezvoltare.

Prin preluarea la datoria publică a soldului rămas din împrumut pentru componenta de gaz, se relizează o justă şi echitabilă măsură pentru unităţile administrativ-teritoriale împrumutate pe componeneta de gaz, în sensul că acestea vor fi nevoite să ramburseze partea din împrumut aferent bunului – conductele de transport gaze naturale de înaltă presiune, care se află în domeniul public al statului şi pentru care acesta încasează anual redevenţă de la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale Transgaz SA Mediaş.

Cele 60 de localităţi din judeţul Suceava riscă să ajungă în blocaj financiar şi administrativ oricând în următorii 13 ani deoarece sunt în situaţia în care:

*au de achitat rate şi dobânzi aferente sumei de 17.261.739,95 euro până la rambursarea integrală a creditului;

* investiţiile realizate din credit sunt în fapt în proprietatea statului român;

* datoriile afectează gradul de îndatorare a localităţilor care nu se mai pot împrumuta în vederea aigurării cofinanţărilor necesare pentru realizarea investiţiilor prezente şi viitoare;

* rămân fără posibilitatea achitării salariilor angajaţilor, mărite de curând confrom prevederilor noii legi a salarizării.

În anul 2004, în urma unei hotărâri de Guvern prin care au fost aprobaţi indicatorii tehnico – economici ai programului, Consiliul Judeţean Suceava, împreună cu 60 de unităţi administrative-teritoriale asociate, a contractat un împrumut extern în sumă de 86,3 milioane euro de la Deutsche Bank AG Londra, împrumut ce a fost transferat în anul 2011 la Erste Group Bank AG Viena.

 

Aceşti bani urmau să fie folosiţi astfel:

* peste 27,22 milioane de euro în vederea construirii a 232,75 km de conducte de transport de gaze naturale de înaltă presiune în 60 de localităţi;

* peste 59,07 de milioane de euro trebuiau să fie investiţi în reabilitarea şi modernizarea sistemelor de furnizare şi alimentare cu energie termică din 6 localităţi.

Unităţile administrativ-teritoriale se confruntă cu mari dificultăţi în asigurarea la scadenţă, a sumelor necesare pentru rambursarea ratelor de capital şi a dobânzilor aferente acestui împrumut, fiind în imposibilitatea de accesa finanţări din fonduri europene, din pricina gradului mare de îndatorare.

În urma intervenţiilor Guvernului, în anul 2009, au fost transferate cu titlu gratuit conductele de transport gaze natural de înaltă presiune în lungime de 101,4 km la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale Transgaz SA Mediaş, în vederea continuării lucrărilor de investiţii şi punerii acestora în funcţiune, prin motivaţia că acestea fac parte din proprietatea statului.

Printr-o Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului, s-a creat facilitate ca plata datoriilor ajunse la scadenţă să se facă din soldul contului de disponibilităţi pentru scopurile Programului, cont deschis la Banca Comercială Română în numele Consiliului Judeţean Suceava.

Deoarece soldul contului de disponibilităţi a fost epuizat, iar resusele financiare proprii ale împrumutaţilor au fost insuficiente pentru plata obligaţiilor scadente în anul 2015, aferente creditului, unităţile împrumutate pe partea de gaz, care au predate cu titlu gratuit investiţiile la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale Transgaz SA Mediaş, au recurs la accesarea fondului de risc al Ministerului Finanţelor Publice, cu suportarea costurilor ce impun accesarea.

Din aceste cauze, împrumutaţii sunt nevoiţi să solicite Ministerului Finanţelor Publice aolocarea de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, dar sumele primite au acoperit doar ratele de credit şi dobânzile plătite la banca finanţatoare, neacoperind dobânzile şi penalităţile de întârziere calculate pentru restanţele la fondul de risc.

În condiţiile accesării fondului de risc, bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale împrumutate se încarcă cu noi datorii, iar ANAF iniţiază acţiuni de executare silită a unităţilor.

Conductele de transport gaze naturale realizate în cadrul programului au fost predate cu titlu gratuit Societaţii Naţionale de Transport Gaze Naturale Transgaz SA Mediaş, rămânâd ca împrumutaţii să achite ratele şi dobânzile aferente pentru această componentă până la rambursarea integrală a creditului.

 

 

Sursa articol

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *