Ar putea fi extinsa perioada de implementare a proiectelor ex-ISPA

Ar putea fi extinsa perioada de implementare a proiectelor ex-ISPA

Guvernanţii doresc extinderea perioadei de implementare a proiectelor ex – ISPA cu doi ani. Pentru asta, guvernanţii au propus un proiect de OUG pentru modificarea articolului 20 din OUG 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile.

Acest lucru este necesar având în vedere că autorităţilor române le revine obligaţia îndeplinirii angajamentelor asumate în cadrul memorandumurilor de finanţare în ceea ce priveşte finalizarea lucrărilor, atingerea obiectivelor, asigurarea funcţionalităţii şi sustenabilităţii investiţiilor şi după finalizarea perioadei de eligibilitate ex-ISPA. Totodată, ordonatorii principali de credite din bugetele cărora se asigură finanţarea cheltuielilor destinate finalizării proiectelor ex- ISPA ar urma să aibă obligaţia să asigure cu prioritate sume în bugetul propriu astfel încât proiectele să fie implementate.

La acest moment perioada de implementare a activităţilor aferente măsurilor ex-ISPA în domeniul transporturilor expiră la data de 31 decembrie 2017.

Un alt motiv pentru care acest proiect este necesar, este imposibilitatea finalizării implementării proiectelor ex-ISPA până la termenul legal, din cauza problemelor de natură contractuală între autorităţile contractante şi constructori, care au condus la litigii şi la decalarea termenelor de finalizare a proiectelor.

Pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex- ISPA este necesară asigurarea fondurilor de la bugetul de stat pentru onorarea tuturor obligaţiilor de plată către contractori.

Guvernanţii motivează necesitatea adoptării de urgenţă a măsurilor necesare pentru continuarea finanţării măsurilor ex- ISPA, în lipsa căreia efectuarea plăţilor către contractori nu se va putea realiza, cu consecinţe în aplicarea de penalităţi de întârziere şi acţionarea în instanţă a autorităţilor contractante, determinând atât o creştere a costului total al proiectelor, cât şi dezangajarea sumelor deja rambursate României şi grevarea semnificativă a bugetului de stat.

Articolul 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structural care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex- ISPA din sectorul transporturilor, se modifică după cum urmează:

Art.20 – (1) Implementarea proiectelor ex – ISPA se asigură până la data de 31 decembrie 2019.

(2) Ordonatorii principali de credite din bugetele cărora se asigură finanţarea cheltuielilor destinate finalizării proiectelor ex- ISPA au obligaţia să asigure cu prioritate sume în bugetul propriu astfel încât proiectele să fie implementate până la data de 31 decembrie 2019.

Astfel, termenul limită pentru implementarea măsurilor ex- ISPA s-ar prelungi cu doi ani, adică până la finalul anului 2019.

 


Sursa articol

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *