Cate proiecte finanteaza PNDL 2 ?

Cate proiecte finanteaza PNDL 2 ?

Etapa a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală nu a reușit să atragă numărul maxim de obiective de investiții prevăzut spre finanțare. Cu o valoare de 30 de miliarde de lei, finanțat din bugetul de stat, PNDL2 reprezintă alternativa la programele de investiții finanțate din fonduri europene. Acest PNDL 2 a fost acuzat că reprezintă un instrument politic de a recompensa autoritățile locale obediente față de actuala putere.

Până la suspendarea depunerii de solicitări au fost selectate numai 72% din numărul total de 9.500 de obiective de investiții locale prevăzute spre finanțare prin PNDL 2.

Potrivit reprezentanților Ministerului Dezvoltării, până acum au fost întocmite fișe sinteze pentru care au fost redactate contractele de finanțare pentru un număr de 2399 de proiecte.

Alte 3140 de proiecte sunt în diferite etape de analiză fiind solicitate beneficiarilor completări sau clarificări ale documentațiilor.

Prin urmare, au fost depuse la Ministerul Dezvoltării spre evaluare 5539 de documentații tehnico-economice pentru obiective de investiții, în cadrul termenului de depunere prelungit de ministrul Paul Stănescu până la 29.11.2017.

Până la acest moment, au fost selectate spre finanțare prin PNDL 2 un număr de 6831 obiective de investiții. Selecția s-a făcut conform “mecanismului de prioritizare aprobat prin nota de fundamentare MDRAPFE Nr. 71558/26.05.2017”

“Estimăm că este nevoie de cel puțin 6 luni pentru finalizarea evaluării documentațiilor tehnico-economice depuse și încheierea tuturor contractelor de finanțare, urmând de asemenea să intre în evaluare și restul de 1291 de documentații tehnico-economice care încă nu au fost înregistrate la DGDRI/MDRAPFE”, au spus reprezentanții ministerului de resort.

Totodată, ei au propus ca, pe model similar programelor finanțate cu fonduri europene, bugetul alocat programului PNDL II pe perioada 2017-2020 să fie valabil în integralitatea lui.

Mai precis, creditele de angajament prevăzute în fişa programului “Etapa a II-a a Programului naţional de dezvoltare locală”, anexă la bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, rămase neutilizate la sfârşitul exerciţiului bugetar în cuantum de 20 miliarde de lei să poată fi utilizate într-o primă etapă pentru încheierea contractelor de finanțare multianuale pentru obiectivele de investiții incluse în lista aprobată în anul 2017 prin ordin al viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale. De asemenea, creditele de angajament rămase neutilizate după încheierea contractelor de finanțare să se poată utiliza pentru finanțarea obiectivelor de investiții pentru care s-au depus solicitări în termenul legal, în anul 2017, care au fost incluse în analiza de specialitate și ar fi putut fi finanțate întrucât respectau criteriile de prioritizare dar nu li s-au alocat fonduri din lipsa creditelor de angajament.

Art. 26 alin. (7) din legea nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017, prevede că alocarea aprobată pentru PNDL pentru finanțarea unor obiective de investiții este în cuantum de 30 miliarde de lei.

Prin măsurile propuse, reprezentanții ministerului susțin că ar putea să se atingă indicatorii PNDL II și anume finanțarea a 9500 de obiective de investiții din care maxim 4500 de școli, grădințe și creșe. Până la acest moment au fost selectate la finanțare doar 6831 de obiective de investiții și a fost suspendată depunerea de solicitări pentru alte obiective de investiții.

 

Proiect major de infrastuctura, de 1,85 miliarde euro, in curs de aprobare

Un drum judetean urmeaza sa fie reabilitat cu peste 12 mil euro

 


Sursa articol

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *