Constructiile nu au contribuit in nici un fel la cresterea PIB

Constructiile nu au contribuit in nici un fel la cresterea PIB

Sectorul construcţiilor a contribuit cu 0% la cresterea Produsului Intern Brut în trimestrul III. În primele nouă luni, constructiile chiar au avut o influenta negativă, de -0,1%, la creşterea PIB.

In ceea ce privește formarea PIB, construcţiile au contribuit în proporţie de 4,6% în trimestrul III 2017 şi 3,9% în primele nouă luni ale anului

Tranzacţiile imobiliare au contribuit în proporţie de 7,3% la formarea PIB-ului în trimestrul III al acestui an şi cu 8% în primele nouă luni. Contribuţia tranzacţiilor imobiliare la creşterea PIB a fost atât în trimestrul III, cât şi în primele nouă luni ale anului de 0,3%.

PIB pe categorii de resurse şi utilizări, în trimestrul III 2017, serie ajustată sezonier şi în funcţie de numărul de zile lucrătoare

În trimestrul III al anului 2017, sectorul construcţiilor a înregistrat realizări de mai mult de 12,08 miliarde de lei. Volumul de activitate în acest trimestru a înregistrat o creştere de 2% faţă de trimestrul II al anului 2017. Preţurile au scăzut cu 0,9% faţă de aceeaşi perioadă menţionată.

În cazul tranzacţiilor imobiliare, realizările din trimestrul III al acestui an au fost de 16.482,8 milioane de lei. Faţă de trimestrul II al acestui an, volumul activităţii a crescut cu 0,4%, iar preţurile cu 1,4% în trimestrul III.

PIB pe categorii de resurse şi utilizări, în primele nouă luni ale anului 2017, serie brută

În primele nouă luni ale acestui an, sectorul construcţiilor a avut realizări de mai mult de 23,30 miliarde de lei. Faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, volumul activităţii a suferit o scădere de 1,5%, în timp ce preţurile au crescut cu 9,9%, în primele nouă luni ale anului.

Tranzacţiile imobiliare, în primele nouă luni ale acestui an, au avut realizări de mai mult de 47,71 miliarde de lei. Faţă de aceeaşi perioadă a anului 2016, activitatea a crescut cu 3,5%, iar preţurile cu 0,5%.

 

Faţă de acelaşi trimestru din anul 2016, Produsul intern brut a înregistrat o

creştere cu 8,8% pe seria brută şi cu 8,6% pe seria ajustată sezonier.

În primele nouă luni ale acestui an, Produsul intern brut a crescut, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, cu 7,0%, pe seria brută şi cu 6,9% pe seria ajustată sezonier.

Seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial a fost recalculată ca

urmare a revizuirii estimărilor pentru trimestrul III 2017, nefiind însă, înregistrate

diferenţe faţă de varianta publicată în Comunicatul de presă nr. 294 din 14

noiembrie 2017.

Contribuţia categoriilor de resurse şi de utilizări la modificarea Produsului Intern Brut

La creşterea PIB, în primele nouă luni ale acestui an faţă de aceeaşi perioadă a anului 2016, au contribuit toate ramurile economiei, contribuţii pozitive mai importante având următoarele ramuri:

* Industria (+1,8%), cu o pondere de 23,2% la formarea PIB şi al cărei volum de activitate s‐a majorat cu 7,6%;

* Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor;

transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante (+1,6%), cu o pondere de 18,2% la

formarea PIB şi al căror volum de activitate s‐a majorat cu 8,7%;

* Agricultura, silvicultura şi pescuitul (+1,1%), cu o pondere mai redusă la formarea PIB

(4,9%), dar care au înregistrat o creştere semnificativă a volumului de activitate (24,3%);

* Activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice; activităţile de servicii administrative şi

activităţile de servicii suport (+0,7%), cu o pondere de 7,1% la formarea PIB şi al căror

volum de activitate s‐a majorat cu 9,8%.

Din punctul de vedere al utilizării PIB, creşterea s‐a datorat în principal:

* cheltuielii pentru consum final al gospodăriilor populaţiei, al cărei volum s‐a majorat cu

9,7% contribuind cu +6,1% la creşterea PIB;

* formării brute de capital fix, cu o contribuţie de +0,8%, consecinţă a creşterii cu 3,8% a

volumului său.

O contribuţie negativă la creşterea PIB a avut‐o exportul net (‐0,6%), consecinţă a creşterii cu 9,6% a exporturilor de bunuri şi servicii corelată cu o creştere mai mare a volumului importurilor de bunuri şi servicii (10,8%).

 


Sursa articol

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *