Calvarul unui proiect de investitii de peste 10 mil euro

Calvarul unui proiect de investitii de peste 10 mil euro

Termenul de implementare a proiectului de reabilitare a Muzeului Regiunii Porţilor de Fier a fost prelungit până în luna decembrie 2018, după ce conducerea Consiliului Județean Mehedinţi a solicitat acest lucru. Proiectul de reabilitare, finanțat din Uniunea Europeană urma să fie finalizat la sfârșitul anului 2015. Însă, în acea perioadă proiectul a fost catalogat cu risc de neimplementare în perioada de eligibilitate, din diferite motive.

Pe parcursul implementării proiectului au apărut mai multe situații obiective care au necesitat adaptarea la noile condiții. Printre acestea se numără descoperiri arheologice care au dus la obținerea de noi avize și autorizații, reproiectarea unui obiect ca urmare a descoperirilor arheologice (Pavilionul multifuncțional) și desfășurarea unor proceduri noi pentru atribuirea contractului de lucrări.

Contractul de finanţare nerambursabilă a fost semnat la data de 24 decembrie 2009. În toamna anului următor, mai exact la data de 27 septembrie 2010 a fost semnat contractul de lucrări cu Asocierea Confort Timişoara SA (lider asociere) şi ICIM Arad.

La finalul anului 2015 Consiliul Județean Mehedinți a decis să nu mai prelungească contractele de lucrări cu asocierile ICIM Arad SA și Confort Timișoara SA și asocierea Kasdum – GF SRL și Valnel Construct SRL care au demonstrat că nu au capacitatea financiară, tehnică și umană să ducă la finalizare lucrările rămase de executat la acea dată.

Bugetul proiectului este de 53.838.383 lei (valoarea eligibilă a proiectului fiind de 42.518.438 lei, din care valoarea eligibilă FEDR este de 36.140.627 lei).

Începând cu luna ianuarie 2016 a fost stabilit restul de lucrări rămase de executat și au fost lansate procedurile de achiziție publică necesare.

Această etapă a fost încheiată la jumătatea lunii februarie 2016 odată cu recepția documentației privind obiectivul de investiții, cu determinarea categoriilor de lucrări și a valorii estimate, adoptându-se soluția împărțirii pe loturi a lucrărilor. Astfel, a fost stabilit un număr de 11 loturi cu o valoare cumulată atribuită de 10.923.493 lei, fără TVA.

Unul dintre cele mai importante loturi îl reprezintă lotul 1, „Clădire Muzeu”, unde lucrările de reabilitare au fost executate în proporție de 73%. La scurt timp după reluarea lucrărilor la clădirea muzeului, la finalul anului 2016, noul constructor a semnalat faptul că la pereții de cărămidă aferenți structurii de rezistență au apărut fisuri verticale ce s-au transmis pe toată înălțimea clădirii. Ca urmare a acestui fapt proiectantul a dispus efectuarea unei expertize tehnice care să identifice cauzele și să propună soluții pentru remedierea acestei probleme.

În luna mai 2017 a fost definitivată și transmisă expertiza tehnică, iar în luna iulie 2017 proiectantul a emis Dispoziția de șantier prin care au fost stabilite soluțiile de consolidare a structurii de rezistență conform prevederilor expertizei.

Aceste lucrări suplimentare apărute în cadrul contractului de lucrări aferent lotului 1 se apropie de pragul de 15% din valoarea inițială a contractului.

În luna octombrie 2017 a fost lansată procedura de achiziție execuție lucrări (procedură simplificată) prin care urmează să fie atribuite lucrările de consolidare.

În această situație nu au putut fi finalizate  lucrările referitoare la finisaje pardoseli, finisaje pereți tavane, pardoseli marmură. Finalizarea lucrărilor la lotul 1 condiționează finalizarea lucrărilor la lotul 2 – “Acvarii” – situat la demisolul clădirii unde sunt prevăzute injecții de consolidare la fundațiile zidurilor portante.

În data de 17.05.2017 a fost semnat contractul de lucrări aferent lotului 6 – “Consolidare ruine pod”. Constructorul a procedat la lucrări de epuismente și curățire a incintei de mâl și resturi vegetale din zona piciorului podului. După încheierea acestei etape s-a constatat faptul că unul dintre elementele principale din ansamblul monumentului, respectiv Pila Culee, prezintă o fisură. În acest sens, proiectantul a dispus măsuri de remediere precum sub-turnări, cămășuială și injecții de consolidare.

La data de 3.10.2017 a fost organizată recepția la terminarea lucrărilor pentru lotul 8 “Pavilion anexă”. După vizualizarea construcției Comisia de recepție a consemnat neconformitățile constatate și a propus suspendarea recepției până la rezolvarea acestora având termen limită dată de 20.12.2017.

Au fost înregistrate întârzieri la următoarele loturi :

*lotul 9 “Aparare mal” – condiționat de finalizarea lotului 6 “Consolidare Ruine Pod”

*lotul 5 “Iluminat touristic” , condiționat de lotul 6

*lotul 4 “Traseu turistic”

*lotul  2 “Acvarii”

Pentru acestea constructorii au întâmpinat dificultăți referitoare la necesitatea adaptării soluțiilor tehnice la situația existentă în teren și întârzieri cazuate de condițiile meteo nefavorabile execuției unor anumite categorii de lucrări.

 


Sursa articol

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *